Category: Nieuws

Ouderen op de arbeidsmarkt

Ook al is er een krappe arbeidsmarkt en is het voor veel bedrijven en uitzendorganisaties lastig om aan geschikte kandidaten te komen, blijft het voor 45-plussers toch moeilijk om aan een baan te komen. Om dit probleem op te lossen zijn er zowel in de politiek als op de markt initiatieven ontwikkeld en gestart. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitzendorganisaties die zich enkel richten op de detachering van ouderen. Ook de politiek wil dat ouderen een kans krijgen op de arbeidsmarkt. Om ze te helpen weer aan het werk te laten gaan, introduceren zij de ‘doorstartbaan’. Door middel van een 3-jarig contract en intensieve scholing kunnen zij weer aan de  slag gaan. Het gaat hierbij wel vaak om een lager salaris, namelijk 80% van het marktsalaris . Op deze manier hebben zij een goede kans om weer aan de slag te gaan in de groeiende arbeidsmarkt. Het aantal 45-plussers dat via uitzendorganisaties een baan heeft gekregen is in de afgelopen 10 jaar verdubbeld van 100.000 naar ruim 200.000. Om als uitzendorganisatie je optimaal te kunnen focussen op de kernactiviteit: het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, besteden veel intermediairs de administratie en financiële lasten uit. Payroll voor uitzendorganisaties wordt dit ook wel genoemd. Medewerkers komen dan op de loonlijst te staan van de payrollorganisatie. Diverse financiële, administratieve en juridische aspecten van het werkgeverschap worden hierdoor uitbesteedt.

Maatregelen voor passend onderwijs

Het kabinet gaat een aantal maatregelen indienen waardoor het voor kinderen die zorg nodig hebben het makkelijker wordt om onderwijs te volgen. Dit maakt de Rijksoverheid bekend. Ieder kind heeft namelijk recht op onderwijs. Indien dat nodig is met een aangepast schoolprogramma op school of bij een zorginstelling. De ministerraad stemde in met dit voorstel.

Een belangrijke maatregel gaat om het vereenvoudigen voor de aanvraag van financiering in het onderwijs. Dit is onder andere bedoelt voor scholen die speciaal onderwijs aanbieden. Vaste zorgassistenten kunnen hierbij helpen, wisselende verandering in zorgaanbieders kan leiden tot extra drukte in de klas. Ouders worden hier bij betrokken en kunnen helpen bij de keuze hiervan. Hierdoor zullen er ook minder administratieve handelingen nodig zijn. Daarnaast moeten nog meer maatregelen hun intreden maken. Denk hierbij aan meer duidelijk over de inzet van het zorgbudget, speciale en diverse onderwijsarrangementen voor kinderen met beperkingen, aanpassing van de leerplichtwet. Het kabinet wil dat kinderen niet zomaar een vrijstelling krijgen, maar dat er beter en intensiever kan worden gekeken en onderzocht of het kind (met maatwerk) toch onderwijs kan krijgen. Het gaat hierbij om passende zorg en onderwijs, waarbij begeleiding een grote rol heeft.

Studenten die een mbo-opleiding volgen

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in de periode 2017-2018 ongeveer een half miljoen mensen een mbo-opleiding volgden. Dit aantal is hoger dan het aantal studenten wat een opleiding volgt op het hbo of wo. Veel studenten op een mbo-opleiding hebben eerst een vmbo vooropleiding gevolgd. Maar ook personen die hiervoor elders werkzaam waren of een uitkering ontvingen volgden een mbo-opleiding. Zij kozen voornamelijk om een opleiding gericht op de zorg.

De leeftijd van de studenten die een mbo-opleiding volgen is erg veelzijdig. De grootst groep bestaat uit studenten tussen de 20 en 25 jaar. Ook een groot percentage van personen van 50 jaar of ouder besluit soms nog een mbo-opleiding te gaan volgen. Dit zijn vaak de mensen die tot de groep behoren die eerst elders werkzaam waren of een uitkering ontvingen. Deze groep, ook wel instromers genoemd, besluit voor het grootste gedeelte een zorg- en welzijn opleiding te volgen. Daarnaast zijn de sectoren techniek en economie erg populair. Ook een groot gedeelte besluit een combinatie tussen opleidingen te kiezen. Onder de groep die vanuit het middelbare onderwijs een mbo-opleiding gaat doen, is de zorg- en welzijn sector ook populair. Daarnaast kiezen zij veelal om een mbo-opleiding in de economie te volgen.

Abonnees Netflix groeien minder hard

Netflix heeft er de afgelopen periode minder abonnees bijgekregen dan dat ze hadden voorspeld. Dit meldt nieuwswebsite Business Insider. Deze streamingdienst is populair in vele landen, waaronder Nederland. Ook al valt de stijging in het aantal abonnees wat tegen, is de stijging alsnog groot te noemen. Het gebruikersbestand groeide namelijk met 5,2 miljoen. Netflix steekt veel budget in het produceren van nieuwe films en series die populair zijn bij het grote publiek, denk hierbij bijvoorbeeld aan de populaire serie House of Cards. Doordat het aantal abonnees minder steeg dat verwacht, ging het aandeel ‘Netflix’ ook naar beneden op de beurs.

Netflix werd in 1997 in Amerika opgericht. Aanvankelijk waren zij een bedrijf wat video’s en DVD’s verhuurden aan vele klanten. Nu is het een grote steamingdienst met meer dan 93 miljoen klanten (gemeten in 2016) die een abonnement hebben. Een groot deel van deze klanten komen uit de Verenigde Staten, namelijk 50 miljoen.  Tot 2010 was Netflix alleen actief in de VS, maar sinds 2013 ook in Nederland. Het aanbod aan films en series is erg veelzijdig en zowel geschikt voor kinderen als volwassenen. Genres zoals drama, comedy en diverse documentaireseries passeren de revue.  Netflix produceert ook zelf veel films en series onder de naam ‘Netflix Orginals’.