Maatregelen voor passend onderwijs

Het kabinet gaat een aantal maatregelen indienen waardoor het voor kinderen die zorg nodig hebben het makkelijker wordt om onderwijs te volgen. Dit maakt de Rijksoverheid bekend. Ieder kind heeft namelijk recht op onderwijs. Indien dat nodig is met een aangepast schoolprogramma op school of bij een zorginstelling. De ministerraad stemde in met dit voorstel.

Een belangrijke maatregel gaat om het vereenvoudigen voor de aanvraag van financiering in het onderwijs. Dit is onder andere bedoelt voor scholen die speciaal onderwijs aanbieden. Vaste zorgassistenten kunnen hierbij helpen, wisselende verandering in zorgaanbieders kan leiden tot extra drukte in de klas. Ouders worden hier bij betrokken en kunnen helpen bij de keuze hiervan. Hierdoor zullen er ook minder administratieve handelingen nodig zijn. Daarnaast moeten nog meer maatregelen hun intreden maken. Denk hierbij aan meer duidelijk over de inzet van het zorgbudget, speciale en diverse onderwijsarrangementen voor kinderen met beperkingen, aanpassing van de leerplichtwet. Het kabinet wil dat kinderen niet zomaar een vrijstelling krijgen, maar dat er beter en intensiever kan worden gekeken en onderzocht of het kind (met maatwerk) toch onderwijs kan krijgen. Het gaat hierbij om passende zorg en onderwijs, waarbij begeleiding een grote rol heeft.

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *